Mobirise website maker

ARV

Eg drikk vinterens gull
og lar orda gløda

Medan me sit heilt stille
med augo lukka

Sirenane stilnar
morgonregnet lyttar

Eg har konsumert
heile bydelar med butikkar