Mobirise web building software

3 OG 3 DIKTSAMLINGAR

Ein del av diktsamlingane mine har kome i meir eller mindre lauslege trilogiar. Dei tre samlingane som heng tydelegast saman er Mennesketimar – Mennesketing – Menneskerom 

Desse kom ut i 1980, 1981 og i 1982.

Det går òg an å sjå dei tre første bøkene mine som ein lausleg trilogi:

Hendene i byen – Til dine auge – Taxameter og puls

Desse kom ut 1977, 1978, 1979

Det same gjeld dei tre Gyldendalsamlingane:

Lyssmeden – Han skil dagen – På terskelen til morgonhuset 

Desse kom ut i 1983, 1984, 1986

Det finst òg to slike serier av samlingar som i sin heilskap kom ut på Det norske Samlaget:

Den monotone triumf – Til fots i mitt namn – Avstanden er eit vipeskrik Desse kom ut i 1989, 1990, 1992

Samt følgjande tre bøker:

Umerkeleg, merkeleg – Bare eitt spørsmål til – Inntil vidare ventar me her

Desse kom ut i 1996, 1997, 1998

Den siste trilogien starta med Alt er høy (2007), på Samlaget, og har så halde fram med Alabama? (2011) Aschehoug og vert avslutta i år med Alt brenner på Aschehoug.